Koronawirus w firmieAktualne procedury

 • Zapoznaj się z wytycznymi dla pracodawców
 • Pobierz gotowy bezpłatny informator dla swoich pracowników
 • Skontaktuj się z nami jeśli jesteś zainteresowany ochroną zdrowia swoich pracowników

KORONAWIRUS – ZALECENIA I WYTYCZNE

Wypełnij formularz i otrzymuj aktualne dane dotyczące koronawirusa 


Wypełnij formularz lub zadzwoń
+48 22 299 00 30Realizując kampanię informacyjną mającą na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa przygotowaliśmy informację dla pracodawcy oraz gotowy plik do rozesłania pracownikom. Zapraszamy do pobrania:

DLA PRACODAWCY

DLA PRACOWNIKA


 • Pracodawca może zachęcać pracownika, by ten udał się do lekarza oraz aby nie pojawiał się w miejscu pracy. W przypadku odmowy skorzystania z porady lekarskiej przez takiego pracownika, pracodawca może nie dopuścić go do pracy.
 • W uzasadnionych przypadkach pracodawca może również wysłać pracownika na obowiązkowe badania okresowe.
 • Zgodnie z zasadami Głównego Inspektora Sanitarnego w obszarze postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-COv-2) pracodawca jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej każdego podejrzenia o zakażeniu wirusem oraz – w przypadku potwierdzenia przypuszczeń – niezwłocznego poinformowania o tym fakcie innych pracowników.
 • W przypadku realnego zagrożenia życia lub zdrowia  pracodawcy nie mogą dopuścić pracowników do świadczenia pracy.
 • Pracodawcy, których pracownicy powracają z terenów objętych koronawirusem, jeżeli nie jest możliwe świadczenie przez nich pracy zdalnej, może okresowo zwolnić ze świadczenia pracy. Zwolnienie ze świadczenia pracy w obecnej sytuacji jest możliwe bez naruszenia przepisów kodeksu pracy. Może mieć ono jednak miejsce wyłącznie wtedy, kiedy odbywa się to za wypłatą pełnego wynagrodzenia za okres zwolnienia ze świadczenia pracy).
 • Kierowanie pracownika na wyjazd służbowy do miejsca, gdzie istnieje ryzyko zakażenia chorobą noszącą znamiona epidemii, jest sprzeczne z obowiązkami pracodawcy: pracownik ma prawo odmówić odbycia podróży służbowej do rejonów zagrożonych zarażeniem.

 • Ograniczenie czasu przebywania w pracy
 • W miarę możliwości – praca zdalna, z domu
 • Dezynfekcję miejsca, w którym przebywają pracownicy oraz zapewnienie niezbędnych środków higieny (mydła antybakteryjnego)
 • W przypadku, kiedy pracownik przebywał za granicą, w miejscu, gdzie odnotowano wiele przypadków zachorowania, zaleca się aby przez dwa tygodnie przebywał w domu

Dodatkowo Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym zaleca:

 • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
 • Promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych.
 • Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.
 • Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 • Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
 • Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
 • Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
 • Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku.
 • Zapewnić, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne:
  powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wyposażenia magazynów oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
 • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!
Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie:

 

Źródła:

Ministerstwo Rozwoju – https://www.gov.pl/web/rozwoj/zalecenia-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

NCZPiH Instytut Zdrowia – https://izww.pl/new?idn=12

Ministerstwo Zdrowia –https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Główny Inspektorat Sanitarny – https://gis.gov.pl/aktualnosci/oswiadczenie-glownego-inspektora-sanitarnego/