Ubezpieczenie grupowe na życie – co warto wiedzieć

10 listopada 2022

Ubezpieczenie grupowe na życie to jedno z wielu nieobowiązkowych ubezpieczeń społecznych, oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Dedykowane są odpowiedzialnym Pracodawcom, którzy dbają o bezpieczeństwo i satysfakcję swoich pracowników oraz pozytywny wizerunek swojej firmy. O czym warto wiedzieć przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem?

Kto może przystąpić do ubezpieczenia grupowego?

W trudnych sytuacjach życiowych, wsparciem finansowym w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego może zostać objęta grupa składająca się już z dwóch osób. Ubezpieczenie obejmuje również osoby zatrudnione na umowę-zlecenie, pracujące za pośrednictwem agencji pracy czasowej czy prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i przede wszystkim większe firmy, fundacje czy instytucje finansowe.Grupowe ubezpieczenie na życie jest zawsze dobrowolne i nie ma obowiązku przystępowania do ubezpieczenia. Aby przystąpić do programu ubezpieczenia grupowego, należy zapoznać się warunkami umowy, wypełnić formularz i podpisać wniosek. Kiedy można zrezygnować? Od umowy można w dowolnym momencie odstąpić, zachowując okres jej wypowiedzenia.

Warunki umowy z ubezpieczycielem

Umowy z ubezpieczycielem zwykle podpisywane są na okres roku lub dwóch lat. Ponieważ w trakcie roku, w firmie może się wiele zmienić np. rotacja pracowników, zwiększenie lub zmniejszenie zespołu, aż po zmiany w strukturze pracowników i firmy. Możliwa jest renegocjacja warunków umowy. Renegocjować można m.in. podniesienie sumy ubezpieczenia, dołączenie dodatkowych świadczeń czy ceny ubezpieczenia.Dzięki temu, że towarzystwa ubezpieczeniowe nie ponoszą kosztów w dotarciu do każdego klienta i mogą obniżyć swoje koszty administracyjne, koszty ubezpieczenia grupowego są niższe, niż koszty ubezpieczenia indywidualnego. Co więcej, przystąpienie do ubezpieczenia grupowego może być podstawą do otrzymania zniżek, przy zawieraniu innych umów z tym samym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie grupowe a korzyści pracodawcy

Najczęściej zdarza się, że wysokość opłacanej składki jest potrącana z pensji ubezpieczonych pracowników. Pracodawca jest wtedy tylko pośrednikiem między ubezpieczycielem, a ubezpieczonymi. Warto jednak pamiętać o tym, że opłacanie polisy w całości lub w części przyniesie Tobie jako pracodawcy, kilka korzyści:

 • Ubezpieczenie grupowe może być rozpatrywane jako benefit motywacyjny dla Twoich pracowników. Dzięki niemu zbudujesz pozytywny wizerunek firmy oraz przewagę na rynku pracy, urozmaicając pakiet socjalny firmy. Szczególnie istotne jest to w tych sektorach, gdzie coraz trudniej zrekrutować dobrego pracownika.
 • Zapewnienie ochrony zdrowia pracownikom i ich rodzinom, to również szybszy powrót Twoich pracowników do zdrowia i obowiązków pracowniczych.
 • Jeśli jako pracodawca masz zamiar opłacać składki ubezpieczeniowe pracowników w całości, możesz wliczyć te zobowiązania finansowe w koszty uzyskania przychodów. Dodatkowo, w przypadku śmierci pracownika, będziesz zwolniony z obowiązku wypłacenia jego rodzinie odprawy pośmiertnej. Jeśli jednak, odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową będzie niższe od odprawy pośmiertnej, jako pracodawca będziesz musiał wypłacić rodzinie różnicę.

Co obejmuje ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczenie grupowe to ochrona życia i zdrowia Twoich pracowników. W ramach ubezpieczenia, w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego i wybranej polisy, ubezpieczenie może obejmować:

 • ochronę pracowników oraz ich bliskich na wypadek śmierci, inwalidztwa lub trwałej niezdolności do pracy
 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego
 • assistance medyczny w cenie
 • ochronę 24h na całym świecie
 • zwrot kosztów leczenia za granicą
 • zwrot kosztów leczenia skutków nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce na terenie Polski

Zanim wybierzesz ubezpieczyciela

Zanim wybierzesz ubezpieczyciela, warto zastanowić się:

 1. Czy zakres ubezpieczenia odpowiada potrzebom Twoich pracowników i firmy
 2. Jak szybka jest wypłata świadczeń
 3. Czy możliwy jest szybki i bezpośredni kontakt z przedstawicielem ubezpieczyciela

 Dla wszystkich pracowników objętych polisą ubezpieczeniową w firmie, zakres ochrony jest taki sam. Jeśli więc, potrzebujesz znaleźć ubezpieczenie najlepiej odpowiadające potrzebom Twoich pracowników i firmy, możesz skontaktować się z nami. Współpracujemy z kilkoma najlepszymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w Polsce, dzięki czemu obiektywnie porównamy ich oferty w kontekście Twoich potrzeb i zaproponujemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.