Pakiet medyczny, a podatek

10 listopada 2022

Wiesz już, że pakiety medyczne dla firm są jednym z podstawowych i najważniejszych benefitów pozapłacowych i chcesz je wprowadzić w swojej firmie. Jednak obawiasz się kwestii formalnych. Nie wiesz jak wygląda rozliczenie podatkowe, dlatego ciągle odkładasz zakup pakietów medycznych na później. Postaramy się zatem rozwiać Twoje wątpliwości.

Czy koszt pakietu medycznego jest kosztem podatkowym?

Tak, wydatek na abonamenty medyczne oraz ubezpieczenia zdrowotne, które będą przeznaczone dla Twoich pracowników zaliczają się do kosztów uzyskania przychodu. Mówiąc inaczej – jest to koszt podatkowy dla Twojej firmy. Prosta sprawa. Powyższe regulują:

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. – art. 16 ust. 1 pkt 59

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. – art. 23 ust. 1 pkt 57

Dochód pracownika

Pracodawca jest zobowiązany do doliczenia do przychodu pracownika wartości otrzymanych przez pracownika świadczeń, w tym kwoty ryczałtowej płaconej za ubezpieczenie zdrowotne/abonament. Przychód ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (z wyłączeniem składki na medycynę pracy). Przychodem pracownika nie jest ta część składki, która przypada na świadczenia związane z medycyną pracy.

Jest to bowiem obowiązek pracodawcy wynikający z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Podsumujmy…

W uproszczeniu – jeśli jako pracodawca wykupujesz pakiet medyczny, który obejmuje zapłatę za świadczenia związane z profilaktyczną opieką zdrowotną oraz z medycyną pracy to u pracownika nie powstaje przychód do opodatkowania z tego tytułu. Inaczej rzecz wygląda w przypadku sfinansowania świadczeń medycznych w pozostałym zakresie – w takiej sytuacji zachodzi konieczność pobrania zaliczki na PIT.